Levering

Vi leverer til deg når det måtte passe alle dager. Se under her for priser på levering

Levering lokalt i åpningstiden er gratis. Utenom åpningstid leverer vi lokalt (Spangereid omegn) for 100 kr

Levering til Mandal omegn 290 kr

Levering til Vigeland omegn 190 kr

Levering til Holum og Vigmostad omegn 290 kr

Levering til Marnardal og Søgne omegn 350 kr

Levering til Lyngdal omegn 290 kr

Levering til Farsund, Vanse, Lista, Kvås og Eiken 350 kr

Levering til Kvinnesdal og Kristiansand etter avtale.

Vi leverer også til Åseral og andre steder på forespørsel. Ta gjerne kontakt for pris på levering. 

Mat til nyttår leveres stort sett på dagtid om ikke annet er avtalt. 

MAt til julaften og 1 juledag kan hentes i åpningstiden på julaften. Mat til 2 juledag hentes på avtalt tidspunkt.